Foto:

Stralende schapenhoedster

De vrolijkheid spat van de foto af: een stralende schapenhoedster, vereeuwigd door fotograaf Harry van Liempd. Tussen Schijndel en Veghel loopt zij (begin vorige eeuw?) met haar grote schare schapen over landerijen. Schapen hebben eeuwenlang een belangrijke rol gespeeld in de agrarische traditie van het Brabantse landschap. Vrijwel elk dorp kent tot ongeveer in de jaren twintig van de vorige eeuw één of meer schaapskuddes. Dagelijks wordt het vee van de stal naar het veld gedreven.

Regio - Grote boeren hebben een grote eigen kudde schapen en een schaapskooi, maar kleinere boeren laten hun schapen hoeden door een gezamenlijk gehuurde kracht, of een van hun kinderen. Of hun vrouw, zoals hier mogelijk (?) op deze foto. Onder toeziend oog van de herder lopen de dieren op en langs wegbermen, braakliggend akkerland, schrale hellingen en heideterreinen. Zo wordt het landschap optimaal benut met als opbrengst: wol en mest. Die mest wordt doorgaans in de schaapskooien gewonnen, hoewel het ook wel gebeurt dat er illegaal schapenkeutels worden geraapt in andermans weiden. Wie daarop wordt betrapt, wordt direct op de bon geslingerd.

Behalve de maker van deze foto (en zelfs daarover bespeuren we her en der twijfels) weten we vrijwel niets over deze foto. Jij wel? Vertel het ons. Iedere foto vertelt zijn eigen verhaal. Vaak verrassend, soms ook opmerkelijk en altijd boeiend. Reageren kan via de website www.bhic.nl/schijndel.

Meer berichten