De kans is klein dat de afslag op de N65 bij restaurant In 't Groene Woud gehandhaafd blijft.
De kans is klein dat de afslag op de N65 bij restaurant In 't Groene Woud gehandhaafd blijft. (Foto: )

Weinig kans op behoud afslag N65

Peter Corvers

Bij restaurant In 't Groene Woud

De kans dat er een volledige aansluiting komt bij restaurant In 't Groene Woud lijkt uiterst gering. Rijkswaterstaat en provincie willen geen invoegend en uitvoegend verkeer meer op de N65. De gemeente Vught sluit zich aan bij dit beleid.

REGIO - De verkeerslichten die aanvankelijk bij het restaurant op de kaart stonden zijn geschrapt nadat bij de Boslaan in Vught en de kruising bij Helvoirt is gekozen voor ongelijkvloerse kruisingen. "Nu de rijksweg op het traject Vught-Helvoirt grotendeels verdiept wordt verdwijnt een aantal aansluitingen", zegt Frank van den Broek, projectmanager bij de gemeente Haaren. "Verkeerslichten passen niet meer op dit type weg".

Ton Pijnenburg van In 't Groene Woud en Coen Peijnenburg van grond- en wegenbouwbedrijf Peijnenburg vechten voor behoud van een volledige aansluiting "die cruciaal is voor de bereikbaarheid van onze bedrijven". De Vughtse wethouder Guus van Woesik (verkeer) begrijpt dat maar heeft te maken met beleid van Rijkswaterstaat en provincie: "We hebben flink moeten onderhandelen om een halve aansluiting te behouden", zegt Van Woesik. "Rijkswaterstaat houdt vast aan het principe van een stroomweg waar doorstroming de hoogste prioriteit heeft."

Het vervallen van de afslag betekent dat verkeer vanuit Tilburg straks moet doorrijden tot de Boslaan en daar keren. Verkeer vanaf het restaurant dat naar Vught wil moet dan eerst naar Helvoirt en terugrijden. Om aan de bezwaren tegemoet te komen willen Rijkswaterstaat en Vught een viaduct over de N65 bij de Sparrendaalseweg. "Voor langzaam verkeer is dit wellicht een oplossing", zegt Coen Peijnenburg, "maar verkeer uit de richting Tilburg zou dan via de Sparrendaalseweg naar ons bedrijf en het restaurant moeten, dat zie ik niet gebeuren. Dat gebeurt ook niet voor verkeer dat via de Hoevensestraat en de Jagersboschlaan naar Vught moet." Een viaduct bij Sparrendaal "heeft voor ons geen enkele meerwaarde", zegt Ton Pijnenburg. "Bovendien ontnemen ze ons ook de toegezegde wandel- en fietsroutes. Dan krijgen wij nog maar heel weinig fietsers en wandelaars. Ook wordt het achterland straks flink belast, vooral de Sparrendaalseweg, Hoevensestraat en Jagersboschlaan." Beide bedrijven hebben een andere oplossing: een brug over de N65 ter hoogte van het restaurant met een volwaardige aansluiting op de N65. Pijnenburg: "Dan blijven alle bedrijven bereikbaar en ontstaat er geen verkeersoverlast in het achterland." Deze variant is voor Rijkswaterstaat en provincie volgens Van Woesik onbespreekbaar want "die gaat in tegen het principe van doorstroming op de N65". En een oversteek bij het restaurant? Van Woesik: "Dan zegt de provincie: dan rijden straks 400 tot 600 auto's per dag over de snelfietsroute die aan de zuidkant van de N65 komt. Dat is niet acceptabel. Wij denken dat een brug bij Sparrendaal de enig haalbare oplossing is." Volgens Pijnenburg "moet Vught zich krachtdadiger opstellen tegenover het rijk."

Meer berichten