Jeugdinstelling De La Salle in Boxtel. Deze gemeente en Sint Michielsgestel kampen met fikse tekorten op de jeugdzorg.
Jeugdinstelling De La Salle in Boxtel. Deze gemeente en Sint Michielsgestel kampen met fikse tekorten op de jeugdzorg. (Foto: )

Fikse tekorten jeugdzorg in Meierij

Peter Corvers

Sint-Michielsgestel en Boxtel

Boxtel en Sint-Michielsgestel hebben forse tekorten voor de jeugdzorg. In deze gemeenten en Haaren is meer vraag naar zorg die bovendien specialistischer wordt en dus duurder.

REGIO - Voor Sint-Michielsgestel is er een tekort van 560 duizend euro, in Boxtel is dat 1,9 miljoen euro. Haaren verwacht vooralsnog geen tekort. De gemeenten volgen daarmee de landelijke trend dat veel zorgtaken veel duurder blijken dan begroot. "De tekorten worden veroorzaakt door een groter beroep op zwaardere vormen van jeugdzorg", zegt een woordvoerder namens de drie Meierij-gemeenten. Er is overleg met huisartsen om het zorgaanbod en de –vraag beter op elkaar af te stemmen. "Daarmee willen we voorkomen dat er foutieve of onnodig zware zorg wordt ingezet. Door zorg dichtbij in de wijk te organiseren hopen we snel zorg te geven wanneer dat nodig is. Hiermee willen we voorkomen dat later meer en duurdere zorg nodig is."

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Sindsdien is landelijk het aantal jongeren (tot 23 jaar) in de jeugdzorg gestegen met 12 procent. In Noordoost Brabant, waar 16 gemeenten op dit gebied samenwerken, neemt het aantal jongeren ook toe, zowel voor lichtere als zwaardere vormen van jeugdzorg. Exacte cijfers ontbreken nog.

Met de overheveling van taken naar gemeenten heeft het Rijk flink bezuinigd op de jeugdzorg. De meeste gemeenten kampen met grote tekorten. Een van de oorzaken daarvan is dat het Rijk er bij de overdracht vanuit ging dat jongeren minder vaak zouden worden doorverwezen naar dure specialistische hulp. Gemeenten zouden met wijkteams jongeren eerder signaleren en met lichtere hulp kunnen helpen, was de gedachte. Maar wijkteams komen eerder in contact met jongeren die daarvoor uit zicht bleven.

Vorige week stuurden 276 wethouders een brandbrief naar hun partijgenoten in de Tweede Kamer. Het stuk is een vervolg op de open brief van 8 mei waarin de VNG de noodklok luidt over de jeugdzorg en dreigt die zorg terug te geven aan het Rijk. Volgens de VNG leidt het geldtekort tot bezuinigingen op cultuur en sluiting van bibliotheken en sportcomplexen. Hiervan is in de drie Meierij-gemeenten nog geen sprake. "Maar om de jeugdzorg goed te kunnen doen is er wel structureel aanvullend budget nodig", zegt wethouder Peter Raaijmakers (Sint Michielsgestel). Dat vindt ook wethouder Adrienne Verschuren (Haaren): "Een adequate verhoging van het jeugdhulpbudget is zeer wenselijk om te voorkomen dat tekorten andere portefeuilles gaan treffen." Wethouder Maruška Lestrade (Boxtel): "We zitten als gemeenten niet stil. We willen in de regio de kosten beheersbaar houden en beter kunnen sturen maar nemen ook zelf de verantwoordelijkheid waar het kan". Zij wijst op het op poten zetten van één centrale toegang voor alle zorg- en ondersteuningsvragen bij de drie gemeenten. "Daarmee willen we vooral goede service aan de inwoners verlenen door zorgvragen goed op te pakken."

Meer berichten