Het gemeentehuis in Haaren is in beeld als locatie voor het gemeenschapshuis in dit dorp. Nieuwbouw voor Den Domp is een tweede optie.
Het gemeentehuis in Haaren is in beeld als locatie voor het gemeenschapshuis in dit dorp. Nieuwbouw voor Den Domp is een tweede optie. (Foto: )

Nieuwbouw dorpshuizen noodzaak

Peter Corvers

Dorpshuizen Haaren gedateerd

Het gemeentebestuur in Haaren wil nog in deze bestuursperiode vernieuwing van de dorpshuizen in Biezenmortel en Haaren en renovatie van de Willibrordusschool. Voor de drie projecten is vier miljoen euro opzij gelegd.

HAAREN - Voor Den Domp in Haaren zijn er twee mogelijkheden: nieuwbouw op de huidige plek, wellicht met alleen behoud van de oude kleuterschool of gebruik van het gemeentehuis dat bij opsplitsing van Haaren vrijkomt. "De multifunctionaliteit van dit gebouw is niet optimaal", zegt Maarten van Dijck, voorzitter van de Stichting Gemeenschapsvoorzieningen Haaren (SGH), die de grond en opstallen van Den Domp in eigendom heeft. "Lang niet alle ruimten zijn effectief te benutten, bovendien is het gebouw te groot. Er zijn dus meer gebruikers nodig." Aanpassing van het gemeentehuis zou uitkomen op 3,4 miljoen euro. Nieuwbouw voor Den Domp kost circa 3,2 miljoen. Van Dijck: "Wij hebben een lichte voorkeur voor nieuwbouw. Dan kun je een gebouw neerzetten dat helemaal tegemoet komt aan onze wensen." Een multifunctionele optie, de combinatie met sporthal en/of school is in Haaren uitgesloten. In eerdere plannen werd daar nog wel van uitgegaan. Voorzitter Addy Slaats van harmonie Sint Gregorius vindt dat "een gemiste kans. Bij de nieuwbouw van Haarensteyn zou dat goed mogelijk zijn geweest."

In oktober zijn de plannen voor Den Domp aan de Haarense politiek voorgelegd, daarna werd het stil. Met de gemeente Oisterwijk wordt gesproken over het plan met het oog op de opsplitsing van het dorp Haaren bij deze gemeente. "Het college kan zich in grote lijnen vinden in het proces van besluitvorming en de financiële aspecten zoals die in de begroting zijn vastgesteld", stelt wethouder Dion Dankers van Oisterwijk. Wethouder Van Hal (Haaren) is duidelijker: "Oisterwijk wil niet dat Den Domp concurrerend wordt voor Tiliander of dat er later exploitatieproblemen ontstaan. Dat overleg kost meer tijd." Volgens Van Hal worden de plannen op 4 juli in de gemeenteraad voorgelegd. "Maar dan moet het wel een voldragen plan zijn", houdt de wethouder een slag om de arm.

In Biezenmortel is er bij de Stichting de Gemeenschap De Vorselaer (SDG) een duidelijke voorkeur voor een multifunctionele accommodatie (MFA). Dat betekent: nieuwbouw voor het zeer gedateerde dorpshuis met sportzaal en de Franciscusschool. "We hebben een aantal scenario's op een rij gezet, zoals renovatie of nieuwbouw van de Vorselaer, al dan niet in combinatie met de school", zegt Thomas Mallens (SDG). "Alles afwegende is onze conclusie dat een MFA het beste is voor de leefbaarheid van ons dorp. We hebben ook naar de exploitatie gekeken, dat moet haalbaar zijn." Bedragen kan Mallens nog niet geven.

Het college wil nog geen reactie geven op het plan van de SDG, vooruitlopend op de presentatie op 13 juni tijdens het Raadsplein in het gemeentehuis van Haaren. Dan is er ook een presentatie over renovatie van de Willibrordusschool.

Meer berichten