Op de plek van sporthal Beekdal in Haaren worden zeven woningen via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) gebouwd.
Op de plek van sporthal Beekdal in Haaren worden zeven woningen via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) gebouwd. (Foto: )

CPO-woningbouw op plek Beekdal

Peter Corvers

Veertien woningen op plek Beekdal

Op de plek van sporthal Beekdal in Haaren worden veertien woningen gebouwd, waarvan zeven via CPO-bouw. Daarbij hebben de toekomstige bewoners zelf het heft in handen.

HAAREN - Bij CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) gaan de bewoners zelf bouwen, dat wil zeggen: zij kiezen een architect, een aannemer en beslissen zelf over de indeling van de woning, de bouwmaterialen. "Kortom, de bewoners bepalen hoe de toekomstige woning eruit gaat zien", zegt Jan Vermeer die al in juni 2017 de werkgroep Beekdal 2.0 oprichtte. Daarin zitten ook de dorpsgenoten Jenneke de Bever en Ruud Brekelmans.

Behalve de zeven CPO-woningen komen er zeven huurwoningen van woningcorporatie Woonveste uit Drunen op deze plek. Jan Vermeer was eerder een van de kartrekkers in Haaren voor CPO: op de locatie van de voormalige school De Klim-Op in Haaren zijn vorig jaar elf CPO-woningen gerealiseerd. "Er is veel belangstelling voor deze vorm van bouwen", zegt Vermeer. "Daarom wilden we bekijken of dit weer mogelijk was. Het college heeft ons in februari uitgenodigd om samen met Woonveste te bekijken hoe de locatie kan worden ontwikkeld. Daarmee zijn we overeengekomen dat ieder zeven woningen bouwt." De zeven CPO-bouwkavels zijn ongeveer 220 m² waarvoor nu al 79 gegadigden zijn. Dat is veel meer dan destijds bij de locatie De Klim-Op. "Er zullen nog wel kandidaten afvallen die nu al meer zekerheid willen, zoals over de prijs of hoe de woning eruit komt te zien en wanneer er gebouwd gaat worden. Maar dat is allemaal nog niet bekend." De voorkeur gaat uit patiowoningen: alle ruimtes op de begane grond. De woningen komen aan de kant van beekdal de Ruysbossche waterloop.

Bij CPO-bouw is enige moed wel een vereiste, vindt Vermeer. "Je weet van te voren niet wat het eindresultaat zal zijn, hoe het proces zal verlopen en wat de kosten exact zijn. Maar je kunt wel zelf bepalen hoe groot je woning wordt, je eigen indeling maken, samen de bouwmaterialen uitzoeken en profiteren van financieel voordeel door de schaalgrootte."

Het college van B&W is voorstander van CPO. "Burgers zijn zelf aan zet en kunnen zelf invulling geven aan hun woonwensen", zegt wethouder Harry van Hal. "Maar natuurlijk wel binnen de randvoorwaarden van de gemeente. Het is vooral van belang dat vooraf helderheid bestaat over de voorwaarden. Dan is er voor iedereen die belangstelling heeft duidelijkheid. Dat is met de werkgroep afgestemd." Zo moet voldaan worden aan duurzaamheidseisen en wordt er gebouwd volgens het BENG-concept: bijna energie neutraal gebouw.

Zodra met de gemeente definitief overeenstemming is bereikt over de voorwaarden wordt er een informatieavond belegd. "Dat zal na de zomervakantie zijn, niet eerder dan eind augustus", zegt Vermeer. Zo nodig -en daar ziet het wel naar uit- wordt via loting de volgorde van deelneming bepaald.

Meer berichten