De Willibrordusschool in Esch uit 1980 voldoet niet meer aan de eisen. Het schoolbestuur heeft een voorkeur voor renovatie boven nieuwbouw.
De Willibrordusschool in Esch uit 1980 voldoet niet meer aan de eisen. Het schoolbestuur heeft een voorkeur voor renovatie boven nieuwbouw. (Foto: )

'Schoenendoos' wordt open gebouw

Peter Corvers

Renovatie Willibrordusschool Esch

De Willibrordusschool in Esch moet gerenoveerd worden. Het schoolbestuur wil dat de school uitgroeit tot een integraal kindcentrum (IKC) voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

ESCH - Cadans Primair, waarin de schoolbesturen van Haaren en Sint Michielsgestel sinds 1 januari zijn opgegaan, presenteerde op 13 juni de plannen aan de Haarense politiek. "Het gebouw is op", hield Hajo Renkema, bestuurder van Cadans Primair de politiek voor. Architect Huub Francken die een ontwerp maakte voor een algehele renovatie is net zo duidelijk: "Het is een schoenendoos, een in zichzelf gekeerd gebouw met veel gangen." Dat moet een transparant, toegankelijk gebouw worden, vindt Francken. Daarbij gaat renovatie boven nieuwbouw. "Maar de school is in dermate slechte staat dat er juridisch recht is op het hoger budget voor vervangende nieuwbouw", zegt Renkema die beide opties onderzocht. Renovatie is een volwaardig alternatief voor nieuwbouw met bovendien voordelen: het is goedkoper, de huidige omvang van het gebouw blijft intact terwijl bij nieuwbouw minder vierkante meters beschikbaar zijn en het is duurzamer (behoud materialen). "Ik zou dus zeggen: geef ons dat budget van vervangende nieuwbouw dan doen wij daarvoor de renovatie." De gemeenteraad moet beslissen.

De Willibordusschool heeft zeven groepen, 165 leerlingen en geen kinderopvang. De prognoses laten een dalende lijn zien: 145 leerlingen in 2021 en daarna een stijgende naar 201 leerlingen in 2029. Uitgangspunt voor het plan is een achtklassige school van 200 leerlingen, twee groepen kinderopvang en een gymzaal. Renovatie kost 3,8 miljoen: de school 2,8 miljoen en gymzaal 1 miljoen. Daarvan legt Cadans Primair ruim een miljoen bij (onderhoudsreserve, duurzaamheid en huur kinderopvang). Nieuwbouw komt bijna een miljoen duurder uit: 4,7 miljoen euro.

De renovatie komt neer op het slopen van het noodlokaal en de kinderopvang, de patio geheel vernieuwen en een aanbouw realiseren. Verder: daken en kozijnen vernieuwen, metselwerk vervangen en duurzaamheid, zoals een warmtepomp, zonnepanelen en verkoelingsapparatuur.

Cadans Primair heeft onderzocht of afstoten van een deel van het perceel aan de oostkant ten gunste van woningen rendabel is. Dat komt neer op het slopen van twee lokalen en een deel van de aula en aanbouw van een nieuwe gevel. "Maar dat levert nauwelijks iets op", zegt Renkema. Hij wil beginnen zodra de politiek ja zegt tegen renovatie. De raad neemt na de zomervakantie een besluit. "De renovatie duurt ongeveer een jaar, plus drie maanden voorbereiding." Volgens Renkema kan de renovatie in fasen worden uitgevoerd, planning in schoolvakanties, het slopen in de avond of weekenden.

Directeur Wilma van der Pol van de Willibrordusschool is blij. "We willen toe naar peuter- en kinderopvang voor alle leeftijden van 0 tot 13 jaar met voor- en naschoolse opvang. Dit plan maakt dat mogelijk, een prachtig vooruitzicht."

Meer berichten