Foto:

Deuk in laatste pakje boter

De muren ogen wit en strak, alleen de opmerkelijke bouw verraadt dat dit pand van oorsprong een bijzondere functie moet hebben gehad. Met deze foto staan we voor de deur van de voormalige coöperatievezuivelfabriek in de Dorpsstraat in Gemonde. Kilo's en nog eens vele kilo's roomboter zijn in deze fabriek geproduceerd. Door samenwerking moet de kwaliteit van de boter beter worden dan dat de Gemondse melkveehouder dat in zijn eigen bedrijfje kan maken. Want betere boter betekent ook een hogere prijs.

Gemonde - Opgericht begin vorige eeuw en dat betekent dat de geestelijkheid hierbij nauw betrokken is. Het productieproces gaat pas van start na een plechtige Heilige Mis in 1914. Een stormachtig begin waarbij moet worden gezocht naar de juiste werkwijze en leiding. Maar de fabriek weet de juiste weg te vinden. De roomboter die hier wordt gemaakt, staat jarenlang bekend als één van de meest smaakvolle uit de omgeving, bekroond tijdens een grote land- en tuinbouwtentoonstelling in 1927. Een groot deel gaat naar de botermijn in Den Bosch. Ook melk, slagroom en karnemelk wordt in grote hoeveelheden geproduceerd en geleverd aan het Seminarie in Sint-Michielsgestel en het Doofstommen Instituut in Sint-Michielsgestel. De fabriek weet de moeilijke crisisjaren te doorstaan, en blijft waar mogelijk investeren in nieuwe stoommachines en werktuigen. Net de hachelijke jaren dertig overleefd, zorgt de Tweede Wereldoorlog opnieuw voor een zware periode.

Meer berichten