De milieustraat in Haaren. De komende tijd moet duidelijk worden of inwoners uit Helvoirt daar in de toekomst nog terecht kunnen.
De milieustraat in Haaren. De komende tijd moet duidelijk worden of inwoners uit Helvoirt daar in de toekomst nog terecht kunnen. (Foto: )

'Je wilt goed voorbereid aan de slag'

Peter Corvers

Haaren: tijd voor cruciale besluiten

Op 1 januari 2021 wordt Haaren opgesplitst en gaan de vier dorpen naar de buurgemeenten. De komende anderhalf jaar moeten over veel zaken knopen worden doorgehakt.

HAAREN - Nu de formele procedure voor herindeling voor de gemeenten erop zit kan de uitvoering van tal van overdrachtszaken beginnen. De Haarense bestuurders overleggen met collega's van de vier buurgemeenten. Over allerlei zaken moet worden overlegd met de gemeenten Oisterwijk, Boxtel, Tilburg en Vught. Ook over uitgaven die afwijken van de begroting want elke euro die Haaren buiten de begroting om uitgeeft heeft gevolgen voor de vier gemeenten. Als die gemeenten op een lijn zitten zal ook de provincie, die financieel toezicht houdt, vrijwel altijd akkoord gaan.

"Dat is soms ook wel lastig", vindt de Vughtse wethouder Toine van de Ven, die onder meer onderwijs, kunst en cultuur, sport, verkeer en vervoer en natuur en milieu in zijn portefeuille heeft. "Je wilt je wel goed voorbereiden en straks niet onvoorbereid aan de slag gaan. Maar je wilt je collega's uit Haaren ook niet voor de voeten lopen. Want als Helvoirt eenmaal bij Vught zit zijn wij wel verantwoordelijk. Dus ik stem heel veel af met de Haarense collega's."

Zoals over de milieustraat in Haaren. Blijven inwoners uit Helvoirt daar straks gebruik van maken of gaan zij naar de milieustraat in Vught. "Het is het meest logisch dat zij naar Haaren kunnen blijven gaan", zegt Van de Ven. "Zij maken daar nu al gebruik van en het is dichterbij. Maar daarbij spelen diverse zaken een rol, zoals de kosten en de verschillende tarieven. Want Vught en Oisterwijk hebben andere systemen." Als toch wordt besloten dat Helvoirtse inwoners voor hun afval naar Vught moeten dan zijn maatregelen bij de Vughtse milieustraat onontkoombaar. Het is niet zo dat wij zomaar het afval van 4.700 inwoners erbij kunnen nemen." Ook op andere gebieden moet afstemming plaatsvinden. "Zo willen we aan de basisschool in Helvoirt straks hetzelfde pakket aanbieden als we nu in Vught doen. Dat willen we niet middenin een schooljaar doen, dat moet dus medio volgend jaar rond zijn."

Ook met Boxtel, Oisterwijk en Tilburg overlegt Haaren over tal van zaken, maar ook met vertegenwoordiging van inwoners. "Met het Platform Esch Perspectief (PEP) is overleg", zegt een woordvoerder van de gemeente Boxtel. "In het gemeentehuis in Boxtel zijn inwoners van Esch uitgenodigd met de vraag: hoe staan jullie tegenover de herindeling. De komende tijd zal zeker meer overleg plaatsvinden, ook met de gemeente." Met Oisterwijk zijn nieuwbouw voor dorpshuis Den Domp en de Noenes onder meer onderwerpen van gesprek. Bewoners van de Noenes willen verruiming van hun bouwmogelijkheden maar daar gaat Oisterwijk niet zonder meer mee akkoord. Beide gemeenten spreken met de Vereniging over die mogelijkheden. Over een nieuw dorpshuis en gymzaal in Biezenmortel vindt overleg plaats met Tilburg en de Coöperatie Biezenmortel.

Meer berichten