Oud-wethouder Piet den Ouden: 'Opsplitsing van Haaren is vooral op gevoel en emotie gebaseerd.'
Oud-wethouder Piet den Ouden: 'Opsplitsing van Haaren is vooral op gevoel en emotie gebaseerd.' (Foto: )

'Dorpen raken zeggenschap kwijt'

Peter Corvers

Oud-wethouder Piet den Ouden

Hij zegde dertien jaar geleden de Haarense politiek vaarwel, maar oud-wethouder Piet den Ouden is nog altijd zeer betrokken bij het wel en wee in Haaren. Over de opsplitsing van de gemeente heeft hij een uitgesproken mening: de Haarense gemeenteraad had nooit moeten besluiten tot opdeling.

ESCH - De vier dorpen raken na herindeling bij de buurgemeenten hun zeggenschap kwijt, is de overtuiging van Den Ouden. "Het uitgangspunt moet altijd zijn: kom op voor je eigen omgeving. Bij herindeling moet je een eenheid vormen die zo groot is dat je voor je belangen kunt opkomen. Dat zie je bij al die gemeenten gebeuren. Kijk naar Meierijstad. Waarom zijn die bij elkaar gegaan? Die hebben gezien dat zij het alleen ook niet meer af konden. Dat zagen Haaren, Boxtel en Sint Michielsgestel ook. Daarom hebben zij samenwerking gezocht, die is een heel eind op gang gekomen. En ineens wordt er op de rem getrapt."

Den Ouden doelt op het raadsbesluit van Haaren in november 2014 om de samenwerking met Boxtel en Sint Michielsgestel stop te zetten na een massaal protest vanuit de bevolking. Die ambtelijke samenwerking zou na een aantal jaren opgaan in een bestuurlijke fusie. Maar de gemeenteraad geeft uiteindelijk gehoor aan het protest dat met zo'n 4.000 handtekeningen wordt ondersteund. Had de raad dat signaal naast zich neer moeten leggen? Den Ouden vindt van wel. "Er is vooral op gevoel en emotie besloten. "Er is niet meer naar argumenten geluisterd", vindt de oud-wethouder. "Het populisme viert hoogtij, ook in Haaren. Het uit elkaar vallen van onze gemeente gebeurt nu op puur populistische gronden."

Hij neemt zijn geboortedorp Esch als voorbeeld. "Toen Esch in 1996 haar zelfstandigheid verloor deed dat zeer. Maar al snel kom je tot het besef: het gaat niet meer alleen. Ik was toen al tegen een fusie van Esch met Boxtel, dan zou Esch haar zeggenschap kwijtraken over wat hier gebeurt. Het samengaan met Haaren en Helvoirt en later Biezenmortel was een goede keus. De belangen van die dorpen waren evenwichtig gewaarborgd." Maar de indeling van de vier dorpen vanaf 2021 bij de vier grotere buurgemeenten verzwakt juist hun positie, vindt Den Ouden. "Boxtel is veel te groot voor Esch. Hoe kan Esch straks een vertegenwoordiging van enige omvang hebben in de raad van Boxtel", vraag hij zich af. "Boxtel met ruim 30.000 inwoners, Esch heeft er 2.100. Er is straks geen stem van enige omvang vanuit Esch. Dat geldt ook voor Helvoirt, Haaren en Biezenmortel. Met Boxtel en Sint Michielsgestel had Haaren een machtsfactor kunnen zijn. Nu wordt het eigen belang van de vier dorpen verzwakt."

Zijn de Essche belangen dan met Boxtel niet voldoende gewaarborgd? Den Ouden is er niet gerust op. "De kracht van je dorp ligt in de samenwerking met anderen. Natuurlijk, Haaren kan het niet meer alleen, opschaling is onontkoombaar. Maar de kracht ligt in een groter geheel, zoals met Boxtel en Sint Michielsgestel. Echt jammer dat dit is mislukt."

Meer berichten