Logo meierij.nl


Jaarwisseling

  Column

Iedere drie weken vertelt burgemeester Jeannette Zwijnenburg op deze plek over een actueel onderwerp in onze gemeente.

Burgemeester, als u terugkijkt op dit jaar, wat blijft u dan het meeste bij?

Natuurlijk denk ik dan als eerste aan het proces en de discussie rondom de toekomst van de gemeente Haaren. In politieke en bestuurlijke kringen en ook bij inwoners was dit onderwerp toch wel constant aan de orde geweest. Maar er gebeurde veel meer in onze gemeente. Denk aan de opzet en verdere verbreiding van de duurzaamheid samen met lokale initiatieven, aan het ontbijt op Koningsdag, samen met alle gedecoreerden uit de gemeente, of aan de bijeenkomst met veteranen uit onze gemeente en aan nog veel meer.

En er lijkt ook een kentering te zijn gekomen in de benadering van de dorpen?

Jazeker. In het verleden was het gemeentelijk beleid dat de dorpen zo veel mogelijk naar elkaar toe moesten groeien en zich één gemeente moesten voelen. Dat laten we los, ook met het oog op de toekomst, maar vooral ook omdat ieder dorp op zich zijn eigenheid en karakter heeft. De overeenkomst is dat Biezenmortel, Esch, Haaren en Helvoirt gezellige, gulle, groene Brabantse dorpen zijn, maar zij vullen dat ieder op hun eigen manier in. Er is een sterke sociale cohesie en onderlinge samenhang binnen de dorpen. Dat maakt de dorpen ook sterk en krachtig. Daarnaast willen we als gemeente de inwoners ook steeds meer hun eigen initiatieven laten ontplooien en het beleid niet meer van bovenaf opleggen. Natuurlijk blijven we ondersteunend en ook verbindend.

Wat gaat 2018 betekenen voor de inwoners?

Naast de toekomst van de gemeente, zijn er natuurlijk gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. U krijgt daarvan vast het nodige mee in de komende maanden. We gaan ondertussen door met het nog sterker maken van de dorpen. Er zijn inmiddels in alle dorpen bijeenkomsten geweest. Hier vroegen we de inwoners wat er nodig is om de leefbaarheid in hun dorp te verbeteren, wat de inwoners daar aan willen doen en hoe de gemeente kan helpen. Uit die vier bijeenkomsten kwam een scala aan onderwerpen, van hele kleine aanpassingen tot hele grote plannen. De bijeenkomsten in alle dorpen waren zeer plezierig en positief. We gaan zeker verder op die weg. Bovendien heeft de gemeente sinds dit jaar ook een dorpsnetwerker. Onze medewerker Frans Smoorenburg is aangesteld als een soort 'verbindingsman' tussen de inwoners onderling en de inwoners en de gemeente. Hij is vaak in de dorpen te vinden, maakt een praatje en inwoners kunnen hem ook aanspreken. We willen er alles aan doen om onze dorpen te versterken en de drempel naar de gemeente zo laag mogelijk te maken.

Wat wilt u nog kwijt aan de inwoners?

Ik wil graag iedereen een bijzonder goede jaarwisseling toewensen. Tegen degenen die vuurwerk gaan afschieten wil ik zeggen: doe vooral voorzichtig. Zorg dat het een mooi feest blijft. En uiteraard wens ik alle inwoners een stralend begin van 2018.

reageer als eerste
Meer berichten
Shopbox