Bart Schellekens en Tjeerd van der Zee van het Gilde Sint Anthonius en Sint Sebastiaan en Hans van der Schoot en Johan van Breugel van het Gilde Sint Joris & Sint Catharina werken aan een fusie tussen beide gilden. Foto: Wendy van Lijssel
Bart Schellekens en Tjeerd van der Zee van het Gilde Sint Anthonius en Sint Sebastiaan en Hans van der Schoot en Johan van Breugel van het Gilde Sint Joris & Sint Catharina werken aan een fusie tussen beide gilden. Foto: Wendy van Lijssel (Foto: )

Gilden uit Gemonde samen verder

  Cultuur

Samengaan is geen kattenpis

Wendy van Lijssel

Recent werd aan de leden van het gilde Sint Joris & Sint Catharina uit Gemonde openheid van zaken gegeven over de fusie met collega gilde Sint Anthonius en Sint Sebastiaan dat ook in genoemde plaats gevestigd is. Een speciale commissie van samengaan is al heel lang doende om alles in kannen en kruiken te krijgen, maar een en ander gaat alleen door mits 2/3 van de leden ermee akkoord gaan.

GEMONDE – Hoewel Gemonde géén supermarkt heeft en zelfs de pinautomaat uiteindelijk het veld ruimde telt de kleine gemeenschap wél twee gilden. Nóg wel, moet daar onmiddellijk aan toegevoegd worden, want er wordt al enkele jaren gewerkt aan een fusie tussen beiden. Het initiatief tot samengaan komt van het Sint Anthonius en Sint Sebastiaan.

"Dat is een zogenaamd bloedgilde. Daar kon je lang alleen lid van worden van vader op zoon uit een bepaalde familie. Dat was in deze Schellekens, van de Oetelaar en van Grinsven. Hoewel we dat uiteindelijk wel los lieten, zagen we door de jaren heen ons ledenaantal steeds verder terug lopen", vertellen Tjeerd van der Zee en Bart Schellekens van genoemde gilde. Hoofdman Toon Pennings vroeg uiteindelijk de hoofdman van het Sint Joris & Sint Catharina om eens na te denken over een fusie.

"Wij zijn van oudsher ook een bloedgilde gebonden aan namen zoals van der Schoot en Geerts. Wij hebben daar echter nooit zo strak aan vast gehouden. Iedereen kon en kan zich aansluiten", vertelt Hans van der Schoot. Hij is hoofdman van laatstgenoemde gilde en wordt bijgestaan door Johan van Breugel. Alle genoemde heren hebben zitting in de speciale 7-koppige commissie van samengaan. Die zijn al tijden doende om alles op een rijtje te zetten.

Een karwei waar niet lichtzinnig over gedacht moet worden want: "Een fusie houdt in dat echt bijna alles opnieuw georganiseerd moet worden variërend van een nieuwe naam en vaandel tot aan de statuten, inschrijving bij KVK en financiën. Het is echt geen kattenpis", zo bezweren de mannen. Besloten is wel dat indien alles doorgaat de leden van het Sint Anthonius en Sint Sebastiaan de kleding van het Sint Joris & Sint Catharina gaan dragen. Laatstgenoemde hebben namelijk nog niet zo lang geleden alle kleding vernieuwd.

Omdat er destijds allerlei acties nodig waren om geld in te zamelen om die kleding te kunnen kopen, wordt stiekem gehoopt dat er sponsoren zijn die bij willen dragen in de kosten om de 'nieuwe' gildebroeders te kleden. Er zullen overigens ook van twee vaandels, één gemaakt moeten worden. Al met al is het een hele operatie maar er zijn ook een aantal zaken die al geregeld zijn.

Beide gilden trokken namelijk ruim tien jaar geleden al samen op in het realiseren van één clubgebouw met schutsboom.

De heren: "Datmunda is door de gildebroeders van beide gilden gerealiseerd. We maken samen gebruik van het gebouw en voeren met elkaar het beheer", zo wordt uit de doeken gedaan om toe te voegen:
"Aan dat en de gezelligheid die er altijd al was, veranderd niets."

Meer berichten