Logo meierij.nl


In de nieuwe Heertgang staat deze foto uit 1960 van een grote groep Gestelse mensen op retraite in Vught. Wat verbond hen met elkaar?
In de nieuwe Heertgang staat deze foto uit 1960 van een grote groep Gestelse mensen op retraite in Vught. Wat verbond hen met elkaar?

De nieuwe Heertgang, bonte mix van verhalen en foto's

  Historie

De nieuwste uitgave van Den Heertgang, het tijdschrift van de Gestelse heemkundevereniging, die onlangs is verschenen, is een mooie, bonte verzameling van verhalen en afbeeldingen.

SINT-MICHIELSGESTEL - Oud nieuws is een begrip dat wel bij deze uitgave past. Het eerste artikel onthult dat er in Gestel een echte sigarenfabriek was die in 1923 werd gebouwd en in 1951 werd verbouwd tot woonhuis. Een andere nieuwtje is een prachtige tekening van de Gestelse kerk, die vlak na het einde van de Tachtigjarige oorlog werd gemaakt; zelfs de meeste leden van de heemkundevereniging hadden de tekening nog nooit gezien. En wie weet dat het Hezelaar in 1891 werd getroffen door een noodweer, dat zo veel schadde veroorzaakte, dat er zelfs een nationale collecte voor werd gehouden? Wie belangstelling heeft voor dit oude nieuws kan de nieuwe Heertgang kopen in The Readshop en op dinsdag van 20.30 tot 21.00 uur in de Heemruimte in De Huif.
De nieuwtjes komen aan het licht in drie mooie artikelen over evenzoveel onderwerpen. Hoewel je er nooit iets over hoort, herinneren veel Gestelse mensen zich de sigarenfabriek van Louis van Dongen nog. Het gebouw waarin de fabriek gevestigd was, staat er ook nog, aan de Hemelrijkstraat en het ziet er nog uit zoals het gebouwd werd.
Het tweede artikel is gewijd aan de ontwikkeling van het onderwijs in Sint-Michielsgestel, tegen de achtergrond van de geschiedenis van het onderwijs in Nederland. Daarin blijkt dat het geen zeldzaamheid was dat onderwijzers enkele eeuwen geleden meer dan 50 jaar dat ambt vervulden. Dat was niet altijd gemakkelijk. Zo werd de protestantse onderwijzer Peter van Eeden in 1652 zo zwaar beledigd door de katholieke chirurgijn Anthonij Vermeulen, dat er een gerechtelijk onderzoek aan te pas kwam. En toen Philip Mans 50 jaar onderwijzer was, kwam hij ongelukkig aan zijn einde, toen hij in de wc viel en stikte..
Het slotartikel beschrijft wat er in het aantekeningenboekje van Cees Schellekens van het Hezelaar stond. Hij hield van zijn 21e tot zijn 27e jaar bij wat er voor belangrijke dingen gebeurden in zijn omgeving. Niet alleen over het dagelijkse boerenleven, het weer en de oogst, maar ook over de invoering van de drankwet of een noodweer dat over Brabant trok en onder andere op het Hezelaar zo veel schade veroorzaakte dat de mensen van heinde en verre kwamen kijken. Cees en zijn vrouw kregen 14 kinderen, maar daar stierven er maar liefst vier van voordat ze een jaar waren, een toen hij 17 was en een toen hij 25 was. De jonge boerenzoon, die schreef zoals hij praatte, werd later een gezien man Gestel, als gemeenteraadslid en bestuurslid van de boerenbond en diverse verenigingen.

Reageer als eerste
Meer berichten