'Polizeigefängnis Lager Haaren'.
'Polizeigefängnis Lager Haaren'. (Foto: )

Na drie jaar hard werken is het er: een boek over Kamp Haaren

  Historie

Over Kamp Vught, Kamp Amersfoort en het Scheveningse ´Oranjehotel´ (de 'Oorden van bang wachten') zijn al diverse boeken verschenen, maar een boek over 'Polizeigefängnis Lager Haaren' ontbrak nog steeds.

Haaren - Historicus Peter Bak begon in mei 2015 een intensief onderzoek naar de geschiedenis van het kamp, onder meer in het archief van Gedenkplaats Haaren, gehuisvest in de vroegere verhoorkamer van 'Kamp Haaren'.

Daarnaast heeft hij veel nabestaanden van gevangenen en gijzelaars kunnen opsporen. Al dit speurwerk bracht veel ´materiaal´ naar boven, dat nog onbekend en ongebruikt was. Dit geeft het nieuwe boek 'Een oord van bang wachten. Kamp Haaren 1941-1944' een grote meerwaarde.

Aan een dergelijk project hangt een prijskaartje. Hiervoor kon Peter de vrijwilligers van Gedenkplaats Haaren warm krijgen, die enthousiast aan deze grote klus begonnen.

Nadat bij particulieren en lokale bedrijven circa twintig procent van het benodigde kapitaal was 'opgehaald', kon een beroep gedaan worden op de (talrijke) regionale en provinciale fondsen. Na ongeveer één jaar van werven, was de benodigde som toegezegd. Peter was inmiddels al begonnen met zijn onderzoek.

Na drie jaar onderzoek en schrijven werd het boek 'Een oord van bang wachten' officieel gepresenteerd tijdens de jaarlijkse openings- en herdenkingsbijeenkomst van de Gedenkplaats op zaterdagmiddag 26 mei in de grote kapel van 'Kamp Haaren'.

Het eerste exemplaar werd aangeboden aan Wim van de Donk, commissaris van de koning in de provincie Noord-Brabant. Het volledige programma van deze middag vindt u in de bijlage 'Uitnodiging opening seizoen 2018'.

Voorafgaand aan het middagprogramma was er in de ochtend (10.00 tot 12.30 uur) het symposium 'Oorden van bang wachten' in de aula van het vroegere Kamp Haaren. De afgelopen jaren heeft onderzoek nieuwe inzichten opgeleverd in de geschiedenis van de vier voornaamste plaatsen in Nederland waar de Duitse bezetter gijzelaars, gevangenen en 'strafgevallen' detineerde, namelijk de kampen Amersfoort, Haaren, Vught en de gevangenis in Scheveningen.

In de vroegere ziekenzaal van Kamp Haaren heeft Gedenkplaats Haaren de expositie 'Een oord van bang wachten' ingericht, gebaseerd op het nieuwe boek.

Deze expositie laat de bezoeker zien én ervaren wat het betekent om opgesloten te zijn door een vijandig regime, zonder ook maar iets te weten van de aard, duur, behandeling en omstandigheden van deze gevangenschap.

Meer berichten