Foto:

Rond 't Liempdse landhuis

  Historie

Wolven en wilde zwijnen maken dit bos in de veertiende eeuw tot een geliefd jachtterrein voor de heren van Boxtel. Zij verblijven er graag, in de Veldersche Hoeve die er al in de 15de eeuw staat. Die hoeve is verdwenen maar het imposante landhuis uit 1878 staat er nog wel. Lopen door Velder is als lopen door een geschiedenisboek. De eerste vermelding van de naam 'Vellaer' duikt op in 1377; een samentrekking van veld (woeste grond) en laar (bomenrijk gebied). De heren van Boxtel blijven lang de baas van het terrein.

Liempde - Met als laatste: prins Frederik III Otto van Salm-Kirbourg (1745-1794). Vanwege zijn hoge schulden doen zijn kinderen in 1811 afstand van de nalatenschap. Dan gaat het terrein over in verschillende handen, totdat in 1852 wijn- en onroerend goed handelaar Jan Francis van Boeckel (1803-1870) het goed aankoopt. Jan Francis bouwt er drie hoeven. Na zijn dood van geeft zijn weduwe opdracht voor de bouw van het landhuis. In 1878 verrijst het bouwwerk met koetshuis en park, van de tekentafel van W.F. Maréchal. Bij het landhuis bevindt zich een mammoetboom van 32 meter. De boom heeft, ten gevolge van blikseminslag, zijn top verloren. Om Velder sluitend te kunnen exploiteren, is er een evenemententerrein van 25 hectare in gebruik genomen. In het verleden bekend van de landbouwwerktuigendagen die teruggaan tot 1948. Vanwege populariteit komt er later zelfs een speciale halte aan de spoorlijn. In 1993 verdwijnt dit evenement.

Meer berichten