Hans Koekkoek bij de stuw in de Essche Stroom. Uit nieuwe berekeningen blijkt dat door veranderingen van het klimaat de dijk langs de Essche stroom tussen de spoorlijn en de stuw bij Esch met zo’n 70 tot 80 centimeter moet worden verhoogd.
Hans Koekkoek bij de stuw in de Essche Stroom. Uit nieuwe berekeningen blijkt dat door veranderingen van het klimaat de dijk langs de Essche stroom tussen de spoorlijn en de stuw bij Esch met zo’n 70 tot 80 centimeter moet worden verhoogd. (Foto: Peter Corvers)

'Dijkverzwaring Esch is echt nodig'

  Politiek

Werkzaamheden starten in 2019

Peter Corvers

Volgend jaar wordt een begin gemaakt om de dijk langs de Essche Stroom te verhogen. "We willen voorkomen dat situaties zoals in 1995 zich herhalen", zegt Hans Koekkoek, projectleider van het waterschap De Dommel. "Toen liep het water bij woningen binnen."

ESCH - De dijkverzwaring is de tweede fase in een jarenlang traject rondom de Essche Stroom dat vooral ecologische betekenis heeft. Onlangs kreeg Esch het haventje terug dat rond 1850 verdween en toen belangrijk was voor de handel van het dorp. Ook de educatieve 'waterontdekplek' achter de Willibrordusschool werd aangepakt en door de kinderen werd omgedoopt als kikkertuin. Tot slot werd het Essche Loopje natuurlijker ingericht met een flauwer talud en een robuuste poel.

Deze drie maatregelen zijn bedoeld om de natuurlijke verbinding langs de Essche Stroom voor planten en beestjes, zoals salamanders, kikkers en vlinders, te verbeteren. De drie 'stapstenen' zijn de eerste fase van een plan dat de ecologische verbindingszone met een breedte van zo'n 25 meter langs de Essche Stroom moet verbeteren. De dijkverhoging is de volgende stap, vooral op veiligheid gericht. "In 1995 ging het mis, maar ook 1998 en 2001 waren er risicovolle situaties. Die geven aan dat er echt iets moet gebeuren."

Dijkverzwaring

Door de veranderingen van het klimaat heeft het waterschap nieuwe berekeningen moeten maken, vertelt Koekkoek. "Daaruit bleek de noodzaak de dijk tussen de spoorlijn en de stuw met zo'n 70 tot 80 centimeter te verhogen. We moeten ook wat verbreden, dat betekent voor deze omgeving een behoorlijke dijkverzwaring. Ook richting Boxtel trekken we de dijk ook door, in totaal is dat een traject van ongeveer twee kilometer." De groene dijk verhogen heeft de voorkeur van het waterschap, vanwege landschappelijke aspecten. Verhogen kan niet overal. "Op plekken waar de ruimte ontbreekt, zoals bij de woningen aan de Kollenberg, komen damwanden."

Aan de andere kant van de Essche Stroom is dijkverzwaring niet nodig. "Het buitengebied ten noordwesten van Esch dient als bergingsgebied voor het water in extreme situaties." Het werk start medio 2019 en duurt twee seizoenen.

De derde en laatste fase van de Essche Stroom is het meanderen. "We verleggen dan de stroom op het traject tussen de stuw in Esch richting Oisterwijk. Dat bevordert de stroming dat weer goed is voor flora en fauna. Op veel plekken is de Essche Stroom nu zo'n 30 meter breed en anderhalve meter diep, daar zit geen stroming meer in. We willen hier een smallere en ondiepere nieuwe beek graven waarbij we 'de ouwe bak' op sommige plaatsen dus dempen of kruisen met de nieuwe stroom."

Meer berichten