voorzitter Ben van den Bogaard van RKVV Sint-Michielsgestel en voorzitter Eric van Kessel van SCI schudden elkaar de hand na jarenlang met velen gewerkt te hebben aan de fusie van beide genoemde verenigingen foto: Wendy van Lijssel
voorzitter Ben van den Bogaard van RKVV Sint-Michielsgestel en voorzitter Eric van Kessel van SCI schudden elkaar de hand na jarenlang met velen gewerkt te hebben aan de fusie van beide genoemde verenigingen foto: Wendy van Lijssel (Foto: Wendy van Lijssel)

Fusie SCI en VV Sint-Michielsgestel

  Sport

Met uitzondering van een handjevol mensen werd onlangs door alle leden van voetbalvereniging SCI en RKVV Sint-Michielsgestel vóór een fusie van beide verenigingen gestemd. Niet zo gek ook na een jarenlang voortraject met een fusiecommissie en talloze werkgroepen. Het nieuwe voetbalseizoen wordt afgetrapt onder de naam SCG'18 oftewel Sport Club Gestel.

SINT-MICHIELSGESTEL - Hoewel het voor een aantal inwoners uit uit Sint-Michielsgestel wel even slikken was, is de kogel definitief door de kerk. Met overweldigende meerderheid stemden de leden van SCI en RKVV Gestel onlangs tijdens de algemene ledenvergaderingen voor een fusie van beide verenigingen. Daarmee komt een einde aan een jarenlang durend traject dat om te beginnen voor velen wel even wennen was. Het leverde een enkeling hartzeer op, maar omdat er tijd was om te wennen kon en kan er uiteindelijk gerekend worden op steun van nagenoeg alle betrokkenen. "Van beide clubs waren er opgeteld 6 leden tegen en onthielden zich 6 van de stemming. De overige waren allemaal voor", blikken SCI voorzitter Eric van Kessel en RKVV voorzitter Ben van den Bogaard terug. De heren waren ook actief in de fusiecommissie die het hele traject doorliep. "We zijn in 2012 al in gesprek geraakt omdat we allebei een kunstgras veld nodig hadden en het handig was om dat dan gelijktijdig te doen", blikken de heren terug. Het kunstgras kwam er in 2014 en voorzichtig werd verdere toenadering gezocht. "We wisten dat een fusie voor beide partijen uiteindelijk de beste oplossing zou zijn. We liepen elk tegen zaken aan die met een samenvoeging (sneller en beter) opgelost zouden zijn", melden Ben en Eric. Daarmee doelen ze onder andere op het tekort aan vrijwilligers bij SCI en gebrek aan speelvelden en de lager bezette jeugdteams bij VV Gestel. Ook de vergrijzing van Sint-Michielsgestel en het teruglopende aantal kinderen maakten dat beide voorzitters het idee in 2015 op tafel legden bij het bestuur van hun club. "Voor onze bestuursleden was duidelijk dat het op termijn noodzakelijk zou zijn om te fuseren. Er was in principe een termijn van acht jaar voor aangehouden maar nadat we er serieuzer naar gingen kijken was de vraag of het toch niet wat sneller kon", doen Eric en Ben uit de doeken. Ze voegen droogjes toe: "Als je bedenkt om over acht jaar te fuseren, kan je beter ook pas over zes jaar gaan praten." Tijdens de algemene ledenvergaderingen eind 2016 werd 'de bom' gedropt. Niet iedereen was direct enthousiast over de plannen. Bij veel mensen zit een club, de locatie en de clubkleuren in hun hart. Dat neem je niet zomaar weg. "De fusie had nooit zonder een (grote) meerderheid van instemming van leden plaats kunnen vinden. Het moest een beetje garen", bevestigen Eric en Ben. Toch was de draagkracht dusdanig dat dankzij de inspanningen van de fusiecommissie en vijf werkgroepen in nauwe samenwerking met de gemeente, de fusie een feit is. Onder de nieuwe naam SCG'18, in de nieuwe clubkleuren blauw/zwart wordt vanaf 1 juli verder gegaan.

Meer berichten