Vijf Schotse Hooglanders in Vressels bos

  Toerisme

Staatsbosbeheer laat snel vijf Schotse Hooglanders los in het nieuwe begrazingsgebied in Vressels bos. De koeien grazen dit jaar rond de vennen en in het bos om de open verbindingen tussen de vennen in stand te houden. Hierdoor kunnen dieren die afhankelijk zijn van zonlicht en heide, zich beter verplaatsen tussen onder meer de Hazenputten en Oude putten. Het landschap wordt hierdoor ook afwisselender en meer open. Vressels bos telt in totaal zo'n 300 hectare. Het begrazingsgebied waar de koeien lopen, is 32 hectare groot. Het vrijlaten van de koeien vindt plaats op de kruising van de Ostayweg en de Stokvenweg, bij de nieuwe kraal.

Meer berichten